Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana funkcji budowanego budynku magazynowego na mieszkalną, na dz. nr ewid. 99/4 w obrębie ewidencyjnym Zatyki

BURMISTRZ OLECKA                                                                                    Olecko, 09 lipca 2024 r.
PGN.6730.38.2024
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA
 
Zgodnie z  art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy  z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  dla inwestycji polegającej na zmianie funkcji budowanego budynku magazynowego na mieszkalną, na dz. nr ewid. 99/4 w obrębie ewidencyjnym Zatyki, gmina Olecko, została wydana w dniu   05 lipca 2024 r. decyzja znak: PGN.6730.38.2014.
W związku z powyższym  informuje się, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji, uzyskać wyjaśnienia w sprawie oraz wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Olecka. Po tym terminie ww. decyzja podlega wykonaniu.