Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego pasz na budynek inwentarski o obsadzie 39 DJP oraz dobudowy wiaty na dz. nr ewid. 398, obręb ewidencyjny Sedranki

BURMISTRZ OLECKA                                                                                    Olecko, 09 lipca 2024 r.

PGN.6730.81.2024

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA

Zgodnie z  art. 49, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 53 ust. 1c ustawy  z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy  dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego pasz  na budynek inwentarski o obsadzie 39 DJP oraz dobudowy wiaty na dz. nr ewid. 398, obręb ewidencyjny Sedranki, gmina Olecko, zostało wydane pismo o treści:

Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 27 marca  2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.) wnoszę o uzgodnienie przedstawionego projektu decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego pasz  na budynek inwentarski o obsadzie 39 DJP oraz dobudowy wiaty na dz. nr ewid. 398, obręb ewidencyjny Sedranki, gmina Olecko.

Załączniki:

1. Projekt decyzji o warunkach zabudowy

Otrzymują:

Starosta Olecki

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Powiatowy Zarząd Dróg

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska