Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy 315 mm, na dz. nr ewid. 1607 w obrębie ewid. Olecko 2

                                                                                                                   Olecko, 09 lipca 2023r.
BURMISTRZ  OLECKA 
PGN.6733.5.2024
ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023r. poz. 977) oraz 
art. 49 K.p.a. zawiadamiam, że  na  wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, ul. Dąbrowszczaków 39, nr lok. 508, 10-542 Olsztyn, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z rur PE o średnicy 315 mm, na dz. nr ewid. 1607 w obrębie ewid. Olecko 2, gm. Olecko..