Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o kolejnym przetargu na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Lipkowie

Burmistrz Olecka informuje o ogłoszeniu kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową położonych w Lipkowie, obręb Lesk, Gmina Olecko, ujawnionych w Księdze Wieczystej Nr OL1C/00001432/5:

nr geod. 34/9 o powierzchni  0,2261 ha - cena wywoławcza netto 61 975,95 zł, wadium –   6 000,00 zł

nr geod. 34/10 o powierzchni  0,2261 ha - cena wywoławcza netto 61 975,95 zł , wadium –   6 000,00 zł

nr geod. 34/11 o powierzchni  0,2261 ha - cena wywoławcza netto 61 975,95 zł, wadium –   6 000,00 zł

nr geod. 34/12 o powierzchni  0,3687 ha - cena wywoławcza netto 90  779,95 zł, wadium –   9 000,00 zł

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT - 23%.

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 7 marca 2024 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 marca 2024 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.    

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip.olecko.pl

 

Olecko, 9 lutego 2024 r.

 

PDFMapa - Lipkowo - dz. 34-9 34-10 34-11 34-12.pdf (327,14KB)
DOCLipkowo obr. Lesk- dz. 34-9 10 11 i 12 - kolejny przetarg.doc (53,50KB)