Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory na kadencję 2024-2026

Na podstawie protokołów z Obwodowych Komisji Wyborczych, Gminna Komisja Wyborcza sporządziła zbiorczy protokół z głosowania w wyborach do Oleckiej Rady Młodzieżowej. Zgodnie z Uchwałą nr BRM.0007.89.2023 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej i nadania jej statutu:

" § 28. Protesty związane z przebiegiem wyborów lub ustaleniem ich wyników można zgłaszać do Burmistrza w terminie 3 dni od dnia wyborów. Po tym terminie protesty nie będą rozpatrywane, a ustalenia Gminnej Komisji Wyborczej uznaje się za ostateczne.
§ 29. Zbiorcze wyniki wyborów do Rady ogłasza niezwłocznie Burmistrz w drodze zarządzenia, po uprzednim rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych."

Zgodnie z Zarządzeniem nr ORN.0050.13.2024 Burmistrza Olecka z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie wyborów do Oleckiej Rady Młodzieżowej, ogłoszenie przez Burmistrza zbiorczych wyników wyborów nastąpi w terminie do 22 kwietnia br.

PDFzbiorczy protokół gminnej komisji wyborczej.pdf (733,67KB)