Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2024

Strona internetowa Państwowej Komisji WyborczejPostanowienie nr 180/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Olecko


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


Postanowienie nr 179/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Olecko


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku o składzie, siedzibie i dyżurach


Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa warmińsko-mazurskiegoProtokół z wyborów do Rady Miejskiej sporządzony dnia 8 kwietnia 2024 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Olecku


Postanowienie nr 167/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Olecko


Postanowienie nr 168/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Olecko


Informacja o dyżurach w Urzędzie Miejskim w Olecku w dniu 7 kwietnia 2024 r.


Informacja o godzinach rozpoczęcia prac OKW


Postanowienie Nr 160/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Olecko


Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Olecku-Kolonii o późniejszym rozpoczęciu głosowania


Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Olecku o późniejszym rozpoczęciu głosowania


Postanowienie nr 153/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w gminie Olecko


Informacja o zorganizowaniu bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców


Postanowienie nr 147/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Olecko


Postanowienie nr 140/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 22 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w gminie Olecko


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Olecku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Szkolenie obwodowych komisji wyborczych


Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych z pełnionymi funkcjami


Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 13 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Postanowienie nr 134/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w gminie Olecko


Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 18 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 19 marca 204 r. o skreśleniu nazwiska kandydata z listy kandydatów na radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Olecku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych


Postanowienie nr 126/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Olecku zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza


Obwieszczenie Burmistrza Olecka z dnia 28 lutego 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika


Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku o składzie, siedzibie i dyżurach


POSTANOWIENIE NR 112/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Postanowienie Komisarza Wyborczego W Olsztynie II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Olecko w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 22 lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji


Zarządzenie nr ORN.0050.10.2024 Burmistrza Olecka z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki


Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?


Informacja o dyżurach urzędnika wyborczego


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat


Postanowienie nr 84/2024 Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 14 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Olecko na stałe obwody głosowania
Obwieszczenie Starosty Oleckiego z dnia 12 lutego 2024 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Olecku


Obwieszczenie Burmistrza Olecka z dnia 8 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Olecku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Informacja Burmistrza Olecka dotycząca tablic informacyjnych przeznaczonych na urzędowe ogłoszenia wyborcze i plakaty komitetów wyborczych


Zarządzenie nr ORN.0050.1.2024 Burmistrza Olecka z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu tablic informacyjnych, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.


Komunikat Komisarza Wyborczego w Olsztynie II z dnia 30 stycznia 2024 r.


Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast


Postanowienie nr 3/2024 Komisarza Wyborczego W Olsztynie II z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podziału Gminy Olecko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu


Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzeń Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku do rad powiatów i do rad gmin Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kadencji rozpoczynającej się w 2024 roku.