Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwolnienie od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej

Tryb zwolnienia oraz szczegółowe warunki zostały określone w uchwale nr XXXV/325/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2009 r. Zwolnienie to może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha, na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów. Zwolnienie przysługuje po faktycznym zaprzestaniu uprawy i zagospodarowaniu gruntów gospodarstwa rolnego tak, aby nie stały się siedliskiem rozrostu chwastów, rozmnażania się szkodników rolnych, a także nie utraciły wartości użytkowych. Podatnik, który chce korzystać ze zwolnienia musi złożyć wniosek do 31 marca roku podatkowego. Zwolnienie następuje w drodze decyzji. Szczegółowe informacje oraz druk wniosku są dostępne w Wydziale Dochodów i Egzekucji, pokój nr 25 na II piętrze.