Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na LXXII sesję Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2023 r.

PDFProjekt uchwały w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Olecka.pdf (356,70KB)

PDFProjekt w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Możne oraz terenu Dworku Mazurskiego – 1 etap.pdf (1,45MB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Dobki 1.pdf (551,13KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zobowiązania Burmistrza Olecka do indywidualnego określania szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ...pdf (272,18KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę wsprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii dla Gminy...pdf (269,20KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie powołania Oleckiej Rady Młodzieżowej i nadania jej statutu.pdf (1,04MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie Programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (289,89KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w zakresie świadczenia pieniężnego ...pdf (270,30KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ...pdf (273,48KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze ...pdf (429,12KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania iodpłatności za usługi opiekuńcze ispecjalistyczne usługi opiekuńcze ...-AUTOPOPRAWKA.pdf (429,65KB)

PDFProjekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie emisji obligacji.pdf (271,62KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olecko na 2023 rok.pdf (2,37MB)

PDFProjekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olecko na lata 2023- 2036.pdf (4,40MB)