Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku Kolejowa 11

Burmistrz Olecka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Kolejowej 11 w Olecku, na działce oznaczonej nr geod. 678/1 o pow. 194 m² wraz z udziałem  w nieruchomości wspólnej, ujawnionej w księdze wieczystej KW Nr OL1C/00014479/0.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków oraz usytuowana jest w obszarze historycznego układu urbanistycznego.

OPIS    NIERUCHOMOŚCI

Lokal mieszkalny nr 5 – położony jest na pierwszej i drugiej kondygnacji (parterze i pierwszym piętrze) w budynku wielolokalowym, składa się z trzech pokoi, dwóch kuchni, korytarza i łazienki o powierzchni użytkowej 78,40  wraz z pomieszczeniami przynależnymi: trzema piwnicami o powierzchni użytkowej 6,20 m², 5,40 m² i 2,40 m², klatką schodową o powierzchni użytkowej 2,90 m² i pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni użytkowej 8,60 m² oraz udziałem w nieruchomości wspólnej wynoszącym 3648/10000 części.

cena wywoławcza   -  43 950,00 zł

wadium                   -     5 000,00 zł

postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Lokal zostanie udostępniony do obejrzenia w dniu 19 października 2023 r. w godz. od 10.00 do 10.15.

Wadium należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 2 listopada 2023 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 listopada 2023 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.    

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku - pokój nr 21, tel. 87 520 26 33.

Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu, stronie internetowej Urzędu - www.um.olecko.pl oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej – www.umolecko.bip.doc.pl

 

Olecko, 29 września 2023  r.

 

DOCKolejowa 11 m 5.doc (53,50KB)