Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogloszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości po zabudwę produkcyjną położoną na zapleczu ul. Kościuszki

Burmistrz Olecka informuje o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Olecko 2, przeznaczonej pod zabudowę produkcyjną, położonej w Olecku pomiędzy ul. Kościuszki a linią kolejową ujawnionej w księdze wieczystej nr OL1C/00002276/0:

nr geod. 1305/5  o powierzchni 1,8179 ha - cena wywoławcza netto 612 554,95 zł

Wadium - 62 000,00 zł

postąpienie -  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT – 23 %.

Wadium  należy  wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Olecku w PKO BP S.A. Oddz. w Olecku  Nr 86 1020 4724 0000 3202 0007 6422 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 30 listopada 2023 r. nastąpiło uznanie rachunku bankowego.

Przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2023 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim  w Olecku, Plac Wolności 3, sala nr 32.

Informacje o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Olecku (pokój nr 21, tel. 87 307 03 04). Ogłoszenie publikowane jest na tablicach ogłoszeń  tut. urzędu,  stronie internetowej urzędu https://www.um.olecko.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip.olecko.pl/

 

Olecko, dnia 28 września 2023 r.

 

DOCPGN.6840.45.2023 - ogłoszenie przetargu TAG z. nr 1305-5.doc (53,00KB)
PDFmapa- dz. 1305-5.pdf (1,06MB)