Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Jak załatwić sprawę

Głosowanie przez pełnomocnika

Imprezy masowe


Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca


Nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie


Odpis aktu stanu cywilnego


Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego


Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa


Rejestracja zgonów


Sprostowanie aktu stanu cywilnego


Transkrypcja - przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego


Udostępnianie danych jednostkowych z Rejestru Dowodów Osobistych, udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym, wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych


Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL, wydawanie zaświadczeń


Ujęcie w stałym obwodzie głosowania


Uznanie ojcostwa


Uzupełnienie aktu stanu cywilnego


Wydanie dowodu osobistego


Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego


Zameldowanie na pobyt czasowy


Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców


Zameldowanie na pobyt stały


Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców


Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą


Zaświadczenie o stanie cywilnym


Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w Rejestrze Stanu Cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby


Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego


Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym


Zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego


Zgłoszenie urodzenia dziecka


Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych


Zgłoszenie wyjazdu poza granice Polski oraz powrotu z wyjazdu trwającego dłużej niż 6 miesięcy


Zmiana imienia (imion) dziecka


Zmiana imienia i nazwiska


Zmiana miejsca głosowania