Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje roczne o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Olecko przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) kierownicy urzędów obsługujących organy władzy publicznej są zobowiązani do opracowania raz w roku, do końca lutego, informacji o działaniach podejmowanych wobec tych organów w roku poprzednim przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.


Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Olecko w 2023 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową


Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Olecko w 2022 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową


Zarządzenie nr ORN.0050.44.2016 Burmistrza Olecka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Olecku przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej