Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Elektroniczna skrzynka podawcza

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych


Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miejskiego w Olecku poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy elektronicznej eUrzędu lub platformy ePUAP.

 1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Olecku za pomocą platformy elektronicznej eUrząd Urzędu Miejskiego w Olecku https://eurzad.olecko.pl/:

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie elektronicznej.
Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • gotowego e-formularza,
 • lub wniosku.

 1. Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Olecku za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP https://epuap.gov.pl/ (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej):

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej  wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta na platformie ePUAP.
Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • gotowego e-formularza,
 • wniosku.

Link do skrytki ePUAP Urzędu Miejskiego w Olecku


Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Olecku:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miejskiego w Olecku muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: https://epuap.gov.pl/.

Uwaga!
Profil zaufany ePUAP jest darmowym ważnym 3 lata odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu. Można go uzyskać poprzez platformę ePUAP https://epuap.gov.pl/.

 1. W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.
 2. Akceptowane formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF, ODT, ODS
 • XLS, XLSX
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • XML, ZIP
 1. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 500 MB.

Urzędowe poświadczenie odbioru:
Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez skrzynkę podawczą - zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej „poświadczeniem przedłożenia”. Poświadczenie takie będzie zawierać:

 • pełną nazwę urzędu,
 • datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
 • datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018, poz. 180) pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny:
Wniosek elektroniczny może zostać złożony na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (która jest elementem składowym systemów eUrząd lub ePUAP) poprzez skrzynkę (konto w systemie eUrząd/ePUAP) nadawcy. Listę wszystkich formularzy elektronicznych, które można przesyłać do urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą można znaleźć w wykazie usług poniżej:
https://eurzad.olecko.pl/uslugi_elektroniczne/pl#/strona/pl/inne_uslugi_w_gminie/

Rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać zapisane urzędowe poświadczenie odbioru:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest elementem składowym systemów eUrząd lub ePUAP, które to zapewniają otrzymanie urzędowego poświadczenia odbioru na skrzynkę (konto w systemie eUrząd/ePUAP) nadawcy.