Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycje kierowane do Rady Miejskiej w Olecku

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie petycji odbywa się na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Informacja, o której mowa wyżej jest niezwłocznie aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania, w szczególności dotyczące zasięganych opinii, przewidywanego terminu oraz sposobu załatwienia petycji.


PDFZbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Olecku w 2022 roku.pdf (159,04KB)

Petycje złożone w 2023 r.