Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Olecku

Zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym radni są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym".
Oświadczenia majątkowe dotyczą majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową osób zobowiązanych do złożenia tych oświadczeń. Oświadczenia majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni składają w dwóch egzemplarzach:

  • radni - przewodniczącemu rady,
  • przewodniczący rady - wojewodzie.

Oświadczenia majątkowe składane są co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych dokonują osoby, którym złożono oświadczenie.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej.


Oświadczenia majątkowe - 2024 rok – według stanu na dzień 14 czerwca 2024 roku

Oświadczenia majątkowe - 2024 rok – według stanu na dzień 7 maja 2024 roku

Oświadczenia majątkowe - 2024 rok – według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku

Oświadczenia majątkowe - 2024 rok – złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji

Oświadczenia majątkowe radnych - 2023 rok