Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej w Olecku

Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Uchwały rady znajdują się w Bazie Aktów Własnych (BAW), która pozwala na prowadzenie i udostępnianie w formie elektronicznej dowolnych zbiorów aktów prawnych w postaci jednej, spójnej bazy wraz z elektronicznymi skorowidzami, powiązaniami między aktami (np. aktami zmienianymi i zmieniającymi), elektronicznymi metrykami.
Tym samym BAW pozwala na spełnienie ustawowego obowiązku prowadzenia w formie elektronicznej zbioru aktów prawa miejscowego – zgodnie z przepisami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 28 ust. 2).
Portal BAW spełnia wszystkie wymogi dla BIP i może stanowić fragment BIP urzędu.
 


Baza Aktów Własnych Urzędu Miejskiego w Olecku