Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesje Rady Miejskiej w Olecku

Rada Miejska w Olecku obraduje na sesjach, których zasady zwoływania określa ustawa o samorządzie gminnym oraz Statut Gminy Olecko. Sesje zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Obrady rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
Zgodnie z ww. ustawą działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do wstępu na sesje rady.
Sesje rady odbywają się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku przy Placu Wolności 3 (III piętro). Osoby zainteresowane przebiegiem obrad mogą skorzystać z transmisji na żywo (link poniżej):

Link do transmisji obrad na żywo i nagrań z sesji