Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Olecku

Burmistrz Olecka

 • Wydział Dochodów i Egzekucji

 • Wydział Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa

 • Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

 • Wydział Budownictwa i Inwestycji

 • Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 • Wydział Edukacji

 • Urząd Stanu Cywilnego

 • Audytor  Wewnętrzny

 • Samodzielne stanowisko ds. nadzoru właścicielskiego

 • Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 • Pełnomocnik ds. przeciwdziałania uzależnieniom

 • Inspektor Ochrony Danych


Zastępca Burmistrza Olecka

 • Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania nieinwestycyjnych środków pozabudżetowych


Sekretarz Gminy

 • Wydział Organizacyjny i Nadzoru

 • Wieloosobowe stanowisko koordynatorów ds. dostępności


Skarbnik Gminy

 • Wydział Finansowy