Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres: Kolejowa 31/20, 19-400 Olecko
woj. warmińsko-mazurskie
E-mail: sekretariat@tbs.olecko.pl

tel. 87 520 22 67, fax. 87 5202267
KRS 0000103801
NIP 847-14-68-126 REGON 511491459

Prezes Zarządu: Marcin Małecki


W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie prosimy o ograniczenie wizyt w siedzibie spółki do niezbędnego minimum oraz kierowanie pytań drogą mailową bądź telefonicznie:
E-mail: sekretariat@tbs.olecko.p
tel. 87 520 22 67Przedmiot działania
1. Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.
2. Towarzystwo może również:
a. Nabywać budynki mieszkalne.
b. Przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu.
c. Wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Towarzystwa.
d. Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa.
e. Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:
- sprawowaniu funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej budownictwem mieszkaniowym,
- budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli,
- przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych niebędących własnością Towarzystwa.
3. Przedmiotem działalności Towarzystwa zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zaresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanych w ust. 1 i 2, jest:
a. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wnoszeniem budynków - PKD 45.21.A,
b. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD 45.11.Z,
c. Wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wnoszenia bydynków i budowli z elementów prefabrykowanych - PKD 45.21.G,
d. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.12.Z,
e. wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z,
f. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi - PKD 70.32.A
g. roboty związane z fundamentem - PKD 45.25.B.