Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

1. INFORMACJE OGÓLNE:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Olecku Spółka z o.o.
19-400 Olecko ul. Kolejowa 31/25

tel/fax 87 520 26 61

e-mail sekretariat@pec.olecko.pl
e-mail m.malecki@pec.olecko.pl

Marcin Małecki - Prezes Zarządu

- godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 7.00 do 15.00

- NIP 847-000-03-03

- REGON 790319959

2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

- wytwarzanie ciepła,
- przesyłanie i dystrybucja ciepła.

3. STATUT PRAWNY SPÓŁKI:

- spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością,

- podstawę działania stanowi:

· Umowa Spółki Repretorium A
Nr 11527/97 z dnia 05.09.1997r. z późn. zmianami,

- tekst jednolity Umowy Spółki z dnia 05.03.2009 rok.

· Ustawa z 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych ( Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm.).

- spółka wpisana postanowieniem Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 25.01.2002 r. Do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000066976.

Wysokość kapitału zakładowego spółki wynosi:
- 3.069.500,00 zł.