Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stawki podatku rolnego

Rada Miejska w Olecku nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023.

Do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 333) przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wg komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (Monitor Polski poz. 995), która wynosi 74,05 zł za 1dt.

Stawka podatku rolnego na 2023 rok wynosi:
1) od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (powyżej 1ha fizycznego) - równowartość pieniężną 2,5 q żyta – 185,1250 zł;
2) od 1 ha gruntów powierzchni do 1 ha fizycznego - równowartość pieniężną 5 q żyta – 370,2500 zł.