Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pełnomocnictwa

Informujemy, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe zasady i formularze, na których będzie można udzielić pełnomocnictwa w sprawach podatkowych.
Obecnie pełnomocnictwa: do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej ( druk UPL-1P ), do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( druk UPL-1 ), szczególne ( druk PPS-1 ) oraz do doręczeń ( druk PPD-1 ) składane są na formularzach określonych przez Ministra Finansów.

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 1 stycznia 2016 r., a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e Ordynacji podatkowej. Wobec powyższego pełnomocnictwa złożone w latach ubiegłych w sprawach podatkowych traktowane będą jak pełnomocnictwa szczególne, udzielone do spraw załatwianych w 2016 roku.
W przypadku złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji przed dniem 1 stycznia 2016 r., nie ma obowiązku ponownego składania pełnomocnictwa według nowego wzoru. Wcześniejsze pełnomocnictwa zachowają moc do czasu ich wygaśnięcia lub odwołania.

Ponadto od 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy umożliwiające udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, które upoważniać będzie do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej (art.138d § 1 Ordynacji podatkowej) z wyłączeniem uprawnień do podpisywania deklaracji. Pełnomocnictwo ogólne mocodawca będzie mógł zgłosić w formie elektronicznej do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych. Pełnomocnictwo ogólne będzie można również zgłosić za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Składanie pełnomocnictw ogólnych (ich zmiana i odwołanie) nie będzie podlegało opłacie skarbowej.

Zmiana pełnomocnictwa:
•zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej 
druk OPL-1P
•zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej 
druk OPL-1
•zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa do doręczeń 
druk OPD-1
•zawiadomienie o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa szczególnego 
druk OPS-1