Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatki i opłaty lokalne - zaświadczenia

Sprawę załatwia

Wydział Dochodów i Egzekucji:
zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach: pokój nr 29, tel. 87 520 17 49; pokój nr 23, tel. 87 520 09 67; pokój nr 24, tel. 87 520 09 66,
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego oraz o wielkości użytków rolnych: pokój nr 25, tel. 87 520 20 46.
Zakres sprawy

I. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podatnika.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty

- opłata skarbowa - 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.
Opłatę skarbową można uiścić gotówką, kartą płatniczą w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego - Bank PKO BP S.A. O/Ełk nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

II. Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego

Zaświadczenie wydawane jest na wniosek podatnika.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy

Niezwłoczne - nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty

- opłata skarbowa - 17 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia.
Opłatę skarbową można uiścić gotówką, kartą płatniczą w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego - Bank PKO BP S.A. O/Ełk nr 57 1020 4724 0000 3702 0007 6117.

III. Zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Zaświadczenie wydaje się na pisemny wniosek podatnika.

Forma załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni.

Opłaty
zwolnione z opłaty skarbowej.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa.
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.