Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek od nieruchomości

Sprawę załatwia

Wydział Dochodów i Egzekucji
wymiar podatku: od osób fizycznych - pokój nr 25, tel. 87 520 20 46; od osób prawnych - pokój nr 29, tel. 87 520 17 49
księgowość (wpłaty, egzekucja): nieruchomości wiejskie pokój nr 29, tel. 87 520 17 49 nieruchomości miejskie pokój nr 24, tel. 87 520 09 66


Zakres obowiązku podatkowego:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane
1. Grunty.
2. Budynki lub ich części.
3. Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

Zobowiązaniem podatkowym podatku od nieruchomości objęte są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej( w tym spółki jawne), będące:

1. Właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych.
2.Posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych.
3. Użytkownikami wieczystymi gruntów.
4.Posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości.
b) jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku, np.: kupno, sprzedaż, założenie działalności itp., natomiast wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Podatnik z mocy prawa jest zobowiązany do złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego- dotyczy osób fizycznych. Podatnik, który jest osobą prawną, jednostką organizacyjną zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku w zakresie tego podatku.

Wymagane dokumenty

1. Akt notarialny, umowa dzierżawy, umowa kupna – sprzedaży.
2. Identyfikator podatkowy.
3. Dowód osobisty.
4. Druk informacji dostępny w pokoju nr 25 lub na stronie głównej BIP w menu – budżet i finanse (podatki) – podkategoria - podatki i opłaty lokalne – rok 2020 – formularze podatkowe.
5. Druk deklaracji dostępny w pokoju nr 29 lub na stronie głównej BIP w menu – budżet i finanse (podatki) – podkategoria - podatki i opłaty lokalne – rok 2020 – formularze podatkowe.Forma załatwienia sprawy

Wydanie decyzji wymiarowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.